Laura Urbańska - małe

obszar aktywności

Reprezentacja Klienta

Obejmuje reprezentację i zastępstwo klienta przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz innymi organami i podmiotami.

Mogą Państwo zlecić kancelarii prowadzenie swojej sprawy od A do Z. Oznacza to zlecenie sporządzenia pisma procesowego inicjującego daną sprawę oraz jej prowadzenie, w tym odbiór i wysyłkę korespondencji, czuwanie nad zachowaniem terminów procesowych, raportowanie stopnia zaawansowania sprawy.

top-view-career-guidance-items-judges

obszar aktywności

Pisma procesowe i opinie prawne

Obejmuje sporządzanie pism procesowych, opinii prawnych oraz umów z zachowaniem wszelkich wymogów pod względem prawnym i formalnym.

Mogą Państwo zlecić kancelarii sporządzenie konkretnego pisma procesowego, opinii prawnej lub umowy, a także sprawdzenie poprawności istniejących już dokumentów. 

Justice. Judge hammer on the table

obszar aktywności

Obsługa prawna

Obejmuje stałą obsługę osób fizycznych oraz osób prawnych przed innymi podmiotami oraz przed sądami powszechnymi i administracyjnymi. 

Mogą Państwo zlecić kancelarii stałą obsługę prawną – a więc prowadzenie większej ilości spraw, pomoc prawną ad hoc, bieżący kontakt z kancelarią itp.

kancelaria

Czym się zajmujemy?

Kancelaria świadczy usługi z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego, cywilnego, rodzinnego, gospodarczego, administracyjnego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na etapie przedsądowym oraz sądowym, jak też świadczy stałą obsługę podmiotów prawa handlowego i osób fizycznych.

Raportowanie – kancelaria zobowiązuje się do przesyłania klientom raportów w zakresie zaawansowania wszystkich zleconych, a niezakończonych, spraw w systemie miesięcznym.

Kancelaria Adwokacka

Laura Urbańska

NIP:7393973015