Adw. Laura Urbańska

Adw. Laura Urbańska

Kim jestem?

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Studia magisterskie ukończyła w 2018 roku. Pracę magisterską pt. „Przestępstwo łapownictwa w polskim prawie karnym” napisała i obroniła w Katedrze Prawa Karnego Materialnego, pod patronatem dr hab. Wojciecha Cieślaka, prof. UWM.

Od 2019 roku jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Olsztynie. W latach 2019-2021 odbyła aplikację adwokacką pod patronatem adw. Marcina Szewczyka – uznanego specjalisty z zakresu prawa karnego i rodzinnego. W 2022 roku złożyła egzamin adwokacki i od tego czasu prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką.

Poza własną praktyką zawodową współpracuje z Kancelarią Adwokacką Adwokat Karoliny Ciborskiej w Płońsku.

Oprócz prawa, interesuje się literaturą, muzyką, malarstwem.

Wielkim zaszczytem będzie obdarzenie przez Państwa mojej osoby zaufaniem.

Zapraszam do współpracy!

Kancelaria Adwokacka

Laura Urbańska